Generalforsamling 2022

Generalforsamling d. 16. marts 2022 

Der deltog 42 medlemmer. Desværre var der nogle afbud.

Første punkt var valg af dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter forskrifterne.

Herefter aflagde formanden sin beretning.


Det reviderede regnskab, samt budgettet for 2022,som alle havde fået tilsendt blev fundet i orden.

Kontingentet forbliver uforandret.

Der var ingen indkomne forslag.

De to bestyrelsesmedlemmer der var på genvalg, blev enstemmigt valgt igen.

Den kritiske revisor blev enstemmigt valgt.

Under eventuelt, blev der talt en del om sommerturen til Celle, men den blev vedtaget.

Den nye medlemsfortegnelse var kommet.

Formandens beretning

GOT 22 Beretning

Det er godt at se så mange fremmødte medlemmer

her til vores 26. GF .

Det forgangene år blev også lidt turbulent, vedr.

Corona der så nedlagde de arrangementer vi havde

planlagt, ikke mindst vor 25 år Jubi der er blevet

skubbet til dette år i eftersommeren.

Vi har stadig en særdeles god økonomi, så vi kan

tillade os meget.

Vi har et særdeles godt team i bestyrelsen, så vi får 

vores arrangementer til at forløbe godt. Vi har set

at  tilmeldingerne har været stigende så der har været

flere deltagere og vi måtte duplicere disse, grundet

at vi var oppe på 30 til 45 deltager. Den 30. september

og igen den 12. oktober havde vi

guidede ture på Kbh.s bymuseum. Der skulle to ture

til da der var så stor tilslutning, hhv. 23 og 22

deltagere. Begge gange spiste vi dejlig frokost på

restaurant "Karla" og klubkassen gav den første drink.

Den 26. oktober var vi 20 deltagere på guidet tur

under jorden på det nye Frihedsmuseum. Spisning på

restaurant "Petersborg", hvor vi også her fik en lækker

frokost. Klubkassen gav den første drink.

Den 10. november (Mortens aften) var vi 45 deltagere

 til den årlige quizaften. Hvordan var det nu det var?

Traditionen tro spiste vi andesteg og derefter

 æblekage i kantinen.

Vi vil meget gerne havde input til evt. emner der er

interessant at se/opleve.

Vi er d.d . 91 medlemmer , hvoraf ; 8 er nye

 medlemmer , (år 20-21)

Hvis I er til stede vil vi gerne bede jer rejser jer op,

 og præsentere jer selv kort

5 udmeldte 

6 Medlemmer er afgået ved døden fra ¼-20

til  10/10-21. Jeg vil bede alle rejse sig os op og holde

en kort minde stund ( ca 30 sek)

Da generalforsamlingen var slut, gik vi i

kantinen og her var der dækket op med tre

slags sild efterfuldt af stegt flæsk med små fine

kartofler og persillesovs.

Det var rigtig dejligt at se så mange

medlemmer igen efter så lang tids fravær pga.

Corona. 😀

LL.