Generalforsamling 2023

Generalforsamling d. 15. marts 

Formanden Jens-Peter Jakobsen bød velkommen og foreslog Otto Dan Stiedl som dirigent, hvilket generalforsamlingen godkendte.


Herefter berettede formanden om arrangementerne i 2022. Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.


Regnskabet for 2022 blev gennemgået af kassserer Lonnie Laursen, og blev godkendt. Budgettet for 2023 blev godkendt.


Kontingentet blev uændret fastsat til kr. 600,- med opkrævning af kr. 300,- den 1. maj og kr. 300,- den 1. november.


Tom Hilfling og Lonnie Laursen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for en ny 2-årig periode.

Ole Hansen og Poul Jensen blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til § 6, stk. 1.


Bestyrelsen består herefter af: Jens-Peter Jacobsen, Lonnie Laursen,
Tom Hilfling, Poul Jensen og Ole Hansen.


Under eventuelt blev kommende arrangementer i sommerhalvåret drøftet.

Bestyrelsen tager stilling til kommende arrangementer på næste bestyrelsesmøde.


Generalforsamlingen blev orienteret om planerne med fejringen af jubilæet i klubben, idet klubben i 2021 havde bestået i 25 år. På grund af Corona er jubilæet ikke blevet fejret. Bestyrelsen foreslår, at der arrangeres en tur med sejlads på Furesøen, galla middag med musik og overnatning på Hotel xxxxxxxx , i august måned 2023. Bestyrelsen arbejder videre med projektet.


Efter generalforsamlingen gik vi ind i kantinen og fik traditionen tro, først tre slags sild. Derefter blev der linet op på buffeten med stegt flæsk med kartofler og persillesovs.
Endnu en dejlig aften med mange af medlemmerne af Grafisk Old-Timer.